Fakta om ved

Ved er en fornybar ressurs som forurenser lite ved riktig fyring og bruk av rentbrennende ovn.

  • Vedforbruket i Norge utgjør i dag vel 7 TWh
  • 1 TWh tilsvarer ca 50.000 m³ tømmer
  • Årlig tilvekst i norske skoger er ca 22 millioner m³ trevirke
  • Årlig avvirkning er ca 8-9 millioner m³

Brennverdi

Tørr ved skal ha fuktighetsprosent under 20. Ved å tørke den under tak med god gjennomlufting oppnår vi dette med vår bjørkeved.

Bjørk og Gran

  • Bjørk har en egenvekt på 500 kg/m³ og 2.589 KWh pr m³ ved 17 % fuktighet
  • Nordnorsk bjørk har noe høyere energiinnhold, den er saktevoksende og får dermed større tetthet.
  • Gran har til sammenligning egenvekt på 380 kg/m³ og 1.968 KWh pr m³ ved samme fuktighetsprosent.

God fyringsteknikk

Det er god økonomi å fyre slik at mest mulig av veden forbrennes og omdannes til varme. Uforbrente røykgasser er tjæreholdige og legger seg som et belegg i pipa og kan forårsake pipebrann.

  • Ovnen bør være tilpasset arealbehovet og ikke ha større kapasitet enn nødvendig. Bruk alltid god trekk og ha god varme og flammer i bålet.
  • Når temperaturen er kommet opp i ønsket nivå, kan bålet få hvile.
  • Legg på små mengder ved og heller litt oftere.

Bruk tørr ved (mindre enn 20 % fuktighet) Ikke fyll ovnen om kvelden og sett ned trekken (fare for pipebrann og utslipp av partikler).

Kilde: Norsk ved