1500 liter Bjørk

  • ikke stablet
  • kr 1300,- per pall
  • 3 paller eller mer: kr 1250,- per pall

Prismatrise er valgt, men ikke definert med nivå 1!