1500 liter Gran

  • ikke stablet
  • kr 800,- per pall
  • 3 paller eller mer: kr 750,- per pall

Prismatrise er valgt, men ikke definert med nivå 1!