Betingelser

  • Prisene er oppgitt i norske kroner inkl. mva.
  • Ved bestilling mottas en ordrebekreftelse på e-post.
  • Det gis garanti for at veden holder en fuktighetsprosent på under 20 %.
  • Reklamasjon må skje skriftlig eller på epost innen 1 uke etter leveranse. Det forutsettes at veden blir lagret tørt og luftig. Ved eventuelle reklamasjoner vil det være hensiktsmessig å gi en økonomisk kompensasjon fremfor å transportere veden tilbake.
  • Det tas forbehold at riktig avstand er kalkulert inn i fraktkostnaden samt at evt. fergeutgifter og bompenger kan tilkomme.
  • Det tas forbehold om trykkfeil.